Chamtivý šéf vyhrožuje aneb bezmezná drzost Vladimíra Krulce (MSS)

Vladimír-Krulec_práce-v-Řízkárně-150x150V průběhu kampaně solidárních sítí proti restauraci Řízkárna jsme velmi brzy zjistili, že její provozovatel Vladimír Krulec sází hlavně na zastrašování okradených pracujících. Jeho metody sahají od nadávek, přes vyhrožování napadením až po jeho reálné uplatnění. Nedávno přibyl ještě další nástroj zastrašování. Pan Krulec desítkám bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň začal rozesílat výhružný dopis. V dopise vyhrožuje, že se obrátí na soud a bude po lidech co pro něj pracovali vymáhat náhradu škod vzniklých důsledkem kampaně.

Chtěli bychom se tímto obrátit na každého komu tento dopis přišel aby nás kontaktoval a nepřistupoval na podmínky diktované Vladimírem Krulcem. Pan Krulec spoléhá na to, že se jednotlivé osoby zaleknou. My se je oproti tomu snažíme propojit abychom mohli společně reagovat a překonali strach, který se Krulec snaží živit. Výhružky v dopise jsou nejen neuskutečnitelné, ale jsou především projevem absolutní drzosti chamtivého zaměstnavatele. Ten nejenže nezaplatil lidem za práci, ale ještě se jim snaží vnutit absurdní představu, že mu poškození sami něco dluží nebo překračují jeho práva. Pro dokreslení této absurdní situace dopis zveřejňujeme a doplňujeme o několik poznámek.

1) Krulec v dopise uvádí, že v souladu s občanským zákoníkem chce vymáhat náhradu škod vzniklých v souvislosti porušením mlčenlivosti, ke které zaměstnance zavazuje pracovní dohoda. Zákoník a jeho paragrafy na které Krulec odkazuje se zabývají ochranou před porušením obchodního tajemství, výrobních a organizačních skutečností. Pokud nám jsou známy všechny skutečnosti, tak bývalí zaměstnanci a zaměstnankyně Řízkárny v průběhu kampaně solidárních sítí žádné obchodní tajemství nezveřejnili. Odkryli však jiná „tajemství“. Konkrétně, že Pan Krulec neplatí lidem za práci v nehygienických a nedůstojných podmínkách, šikanuje je, zastrašuje a některé fyzicky napadá. Odkrytí takového „tajemství“ není v žádném ohledu porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o obchodních záležitostech firmy. Nejedná se totiž o obchodní záležitosti, ale o protiprávní praktiky. Žádný smluvní vztah nemůže nikomu ukládat povinnost o protiprávních praktikách mlčet nebo dokonce vymáhat finance, pokud o nich někdo hovoří. Každý má právo na sebeobranu do které spadá i možnost odkrývat protiprávní jednání, kterého se někdo jiný dopustil. Toto je základní lidské právo, které nelze svévolně omezit či zpochybnit. Pan Krulec v tomto případě opět jen vyhrožuje a doufá, že se ostatní zaleknou a přestanou se bránit.

2) Krulec chce uhradit údajnou škodu 35 000,- za výměnu bezpečnostních vložek zámků v objektu provozovny. Zaměstnanci a zaměstnankyně mu prý nevrátili klíče. Částka 35 000,- byla údajně vyčíslena jako náklady výměny. I kdybychom připustili, že k výměně vložek skutečně došlo (vážně o tom ale pochybujeme!), je naprosto absurdní chtít tuto částku uhradit od desítek osob, kterým byl dopis ve stejném znění odeslán. Násobením částky 35 000,- počtem osob, které dopis dostali bychom se dostali k sumě v řádu miliónů. Pokud údajná výměna stála 35 000,- i dítě v prvním ročníku základní školy si dokáže spočítat, že úhrada škody nemůže být vyšší ani o korunu, natož pak o statisíce či milióny. Nebo nám snad pan Krulec chce namluvit, že zámky měnil pokaždé, když někoho propustil? Znamenalo by to měnit zámek více jak stokrát za rok. Takovému pohádkovému příběhu by stěží uvěřili u soudu, kterým Krulec vyhrožuje.

Absurdnost situace doplňuje ještě fakt, že klíče žádná z oslovených osob nedostala. Že je měli dostat při nástupu do práce sice naznačují dohody o provedení práce. Krulec jim je ale fakticky nedodal. O reálném převzetí klíčů neexistuje žádný doklad stejně jako neexistuje doklad o vyplácení mezd. To co reálně neproběhne, pochopitelně nelze dokladovat. Pokud ovšem člověk nepřistoupí k falšování dokladů.

Na závěr našich poznámek znovu zdůrazňujeme, že pracující Vladimírovi Krulcovi nic nedluží a nemá tedy právo po nich nic žádat. Naopak je to on, kdo na mzdách dluží statisíce korun. Kampaň solidárních sítí proto bude pokračovat dokud nezaplatí co dluží.

_______________________________________________

Dopis, který rozesílá Vladimír Krulec okradeným pracujícím ↓↓↓

dopis_str.1dopis_str.2

zdroj: https://solidarita.noblogs.org/post/2015/03/28/chamtivy-sef-vyhrozuje-aneb-bezmezna-drzost-vladimira-krulce/